GTX 1660 SUPER So với RX Vega 64 - Rocket League Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Rocket League So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 SUPER với i7-8700K và RX Vega 64 với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 SUPER with i7-8700K RX Vega 64 with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
386.0 FPS
1080p
435.8 FPS
1440p
165.0 FPS
1440p
186.8 FPS
2160p
77.0 FPS
2160p
87.1 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
421.0 FPS
1080p
470.8 FPS
1440p
184.0 FPS
1440p
205.8 FPS
2160p
86.0 FPS
2160p
96.1 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
442.0 FPS
1080p
491.8 FPS
1440p
211.0 FPS
1440p
232.8 FPS
2160p
102.0 FPS
2160p
112.1 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
488.0 FPS
1080p
537.8 FPS
1440p
270.0 FPS
1440p
291.8 FPS
2160p
148.0 FPS
2160p
158.1 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn