RX VEGA 6 So với R9 M270X - Rocket League Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Rocket League So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX VEGA 6 với i7-7700K và R9 M270X với i7-3770K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX VEGA 6 with i7-7700K R9 M270X with i7-3770K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
43.4 FPS
1080p
93.1 FPS
1440p
18.6 FPS
1440p
39.9 FPS
2160p
8.7 FPS
2160p
18.6 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
78.4 FPS
1080p
128.1 FPS
1440p
37.6 FPS
1440p
58.9 FPS
2160p
17.7 FPS
2160p
27.6 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
99.4 FPS
1080p
149.1 FPS
1440p
64.6 FPS
1440p
85.9 FPS
2160p
33.7 FPS
2160p
43.6 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
145.4 FPS
1080p
195.1 FPS
1440p
123.6 FPS
1440p
144.9 FPS
2160p
79.7 FPS
2160p
89.6 FPS

Compare i7-7700K vs i7-3770K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn