RX 590 So với GTX 980 Ti - Rocket League Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Rocket League So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 590 với i7-8700K và GTX 980 Ti với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 590 with i7-8700K GTX 980 Ti with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
320.3 FPS
1080p
328.3 FPS
1440p
137.3 FPS
1440p
140.7 FPS
2160p
64.0 FPS
2160p
65.7 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
355.3 FPS
1080p
363.3 FPS
1440p
156.3 FPS
1440p
159.7 FPS
2160p
73.0 FPS
2160p
74.7 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
376.3 FPS
1080p
384.3 FPS
1440p
183.3 FPS
1440p
186.7 FPS
2160p
89.0 FPS
2160p
90.7 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
422.3 FPS
1080p
430.3 FPS
1440p
242.3 FPS
1440p
245.7 FPS
2160p
135.0 FPS
2160p
136.7 FPS

Compare i7-8700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn