RX 570 So với R9 FURY - Rocket League Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Rocket League So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 570 với i7-7700K và R9 FURY với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 570 with i7-7700K R9 FURY with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
255.5 FPS
1080p
288.4 FPS
1440p
109.5 FPS
1440p
123.6 FPS
2160p
51.1 FPS
2160p
57.7 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
290.5 FPS
1080p
323.4 FPS
1440p
128.5 FPS
1440p
142.6 FPS
2160p
60.1 FPS
2160p
66.7 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
311.5 FPS
1080p
344.4 FPS
1440p
155.5 FPS
1440p
169.6 FPS
2160p
76.1 FPS
2160p
82.7 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
357.5 FPS
1080p
390.4 FPS
1440p
214.5 FPS
1440p
228.6 FPS
2160p
122.1 FPS
2160p
128.7 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn