RX 570 So với R9 390X - Rocket League Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Rocket League So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 570 với i7-7700K và R9 390X với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 570 with i7-7700K R9 390X with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
255.5 FPS
1080p
260.4 FPS
1440p
109.5 FPS
1440p
111.6 FPS
2160p
51.1 FPS
2160p
52.1 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
290.5 FPS
1080p
295.4 FPS
1440p
128.5 FPS
1440p
130.6 FPS
2160p
60.1 FPS
2160p
61.1 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
311.5 FPS
1080p
316.4 FPS
1440p
155.5 FPS
1440p
157.6 FPS
2160p
76.1 FPS
2160p
77.1 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
357.5 FPS
1080p
362.4 FPS
1440p
214.5 FPS
1440p
216.6 FPS
2160p
122.1 FPS
2160p
123.1 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn