RX 5500 XT 4GB So với RX 470 - Rocket League Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Rocket League So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5500 XT 4GB với i7-8700K và RX 470 với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5500 XT 4GB with i7-8700K RX 470 with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
258.1 FPS
1080p
226.8 FPS
1440p
111.2 FPS
1440p
97.2 FPS
2160p
52.0 FPS
2160p
45.4 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
293.1 FPS
1080p
261.8 FPS
1440p
130.2 FPS
1440p
116.2 FPS
2160p
61.0 FPS
2160p
54.4 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
314.1 FPS
1080p
282.8 FPS
1440p
157.2 FPS
1440p
143.2 FPS
2160p
77.0 FPS
2160p
70.4 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
360.1 FPS
1080p
328.8 FPS
1440p
216.2 FPS
1440p
202.2 FPS
2160p
123.0 FPS
2160p
116.4 FPS

Compare i7-8700K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn