R9 M280X So với RX 550X Mobile - Rocket League Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Rocket League So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và RX 550X Mobile với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K RX 550X Mobile with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
112.2 FPS
1080p
60.8 FPS
1440p
48.1 FPS
1440p
26.0 FPS
2160p
22.4 FPS
2160p
12.2 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
147.2 FPS
1080p
95.8 FPS
1440p
67.1 FPS
1440p
45.0 FPS
2160p
31.4 FPS
2160p
21.2 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
168.2 FPS
1080p
116.8 FPS
1440p
94.1 FPS
1440p
72.0 FPS
2160p
47.4 FPS
2160p
37.2 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
214.2 FPS
1080p
162.8 FPS
1440p
153.1 FPS
1440p
131.0 FPS
2160p
93.4 FPS
2160p
83.2 FPS

Compare i7-4770K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn