RX VEGA 6 So với R9 M380 - Rise of the Tomb Raider Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Rise of the Tomb Raider So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX VEGA 6 với i7-7700K và R9 M380 với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX VEGA 6 with i7-7700K R9 M380 with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
13.1 FPS
1080p
32.3 FPS
1440p
8.9 FPS
1440p
22.0 FPS
2160p
0.0 FPS
2160p
0.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
48.1 FPS
1080p
67.3 FPS
1440p
27.9 FPS
1440p
41.0 FPS
2160p
9.0 FPS
2160p
9.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
69.1 FPS
1080p
88.3 FPS
1440p
54.9 FPS
1440p
68.0 FPS
2160p
25.0 FPS
2160p
25.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
115.1 FPS
1080p
134.3 FPS
1440p
113.9 FPS
1440p
127.0 FPS
2160p
71.0 FPS
2160p
71.0 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn