RX 570 So với R9 390X - Rise of the Tomb Raider Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Rise of the Tomb Raider So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 570 với i7-7700K và R9 390X với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 570 with i7-7700K R9 390X with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
67.5 FPS
1080p
69.0 FPS
1440p
45.5 FPS
1440p
48.9 FPS
2160p
0.0 FPS
2160p
0.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
102.5 FPS
1080p
104.0 FPS
1440p
64.5 FPS
1440p
67.9 FPS
2160p
9.0 FPS
2160p
9.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
123.5 FPS
1080p
125.0 FPS
1440p
91.5 FPS
1440p
94.9 FPS
2160p
25.0 FPS
2160p
25.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
169.5 FPS
1080p
171.0 FPS
1440p
150.5 FPS
1440p
153.9 FPS
2160p
71.0 FPS
2160p
71.0 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn