RX 590 So với R9 FURY - Resident Evil 2 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Resident Evil 2 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 590 với i7-8700K và R9 FURY với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 590 with i7-8700K R9 FURY with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
92.4 FPS
1080p
83.2 FPS
1440p
62.2 FPS
1440p
56.0 FPS
2160p
30.7 FPS
2160p
27.6 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
127.4 FPS
1080p
118.2 FPS
1440p
81.2 FPS
1440p
75.0 FPS
2160p
39.7 FPS
2160p
36.6 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
148.4 FPS
1080p
139.2 FPS
1440p
108.2 FPS
1440p
102.0 FPS
2160p
55.7 FPS
2160p
52.6 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
194.4 FPS
1080p
185.2 FPS
1440p
167.2 FPS
1440p
161.0 FPS
2160p
101.7 FPS
2160p
98.6 FPS

Compare i7-8700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn