RTX 2070 SUPER So với RTX 2060 SUPER - Red Dead Redemption 2 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Red Dead Redemption 2 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2070 SUPER với i7-8700K và RTX 2060 SUPER với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2070 SUPER with i7-8700K RTX 2060 SUPER with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
60.3 FPS
1080p
52.6 FPS
1440p
49.3 FPS
1440p
43.0 FPS
2160p
31.3 FPS
2160p
27.3 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
95.3 FPS
1080p
87.6 FPS
1440p
68.3 FPS
1440p
62.0 FPS
2160p
40.3 FPS
2160p
36.3 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
116.3 FPS
1080p
108.6 FPS
1440p
95.3 FPS
1440p
89.0 FPS
2160p
56.3 FPS
2160p
52.3 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
162.3 FPS
1080p
154.6 FPS
1440p
154.3 FPS
1440p
148.0 FPS
2160p
102.3 FPS
2160p
98.3 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn