TITAN Xp So với RTX 2080 Ti - Rainbow Six Siege Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Rainbow Six Siege So sánh hiệu suất trò chơi - giữa TITAN Xp với i7-7700K và RTX 2080 Ti với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
TITAN Xp with i7-7700K RTX 2080 Ti with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
318.2 FPS
1080p
337.8 FPS
1440p
205.9 FPS
1440p
218.6 FPS
2160p
95.3 FPS
2160p
101.4 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
353.2 FPS
1080p
372.8 FPS
1440p
224.9 FPS
1440p
237.6 FPS
2160p
104.3 FPS
2160p
110.4 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
374.2 FPS
1080p
393.8 FPS
1440p
251.9 FPS
1440p
264.6 FPS
2160p
120.3 FPS
2160p
126.4 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
420.2 FPS
1080p
439.8 FPS
1440p
310.9 FPS
1440p
323.6 FPS
2160p
166.3 FPS
2160p
172.4 FPS

Compare i7-7700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn