GTX 1660 SUPER So với GTX 1070 - Rainbow Six Siege Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Rainbow Six Siege So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 SUPER với i7-8700K và GTX 1070 với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 SUPER with i7-8700K GTX 1070 with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
194.0 FPS
1080p
195.0 FPS
1440p
126.0 FPS
1440p
126.2 FPS
2160p
58.0 FPS
2160p
58.5 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
229.0 FPS
1080p
230.0 FPS
1440p
145.0 FPS
1440p
145.2 FPS
2160p
67.0 FPS
2160p
67.5 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
250.0 FPS
1080p
251.0 FPS
1440p
172.0 FPS
1440p
172.2 FPS
2160p
83.0 FPS
2160p
83.5 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
296.0 FPS
1080p
297.0 FPS
1440p
231.0 FPS
1440p
231.2 FPS
2160p
129.0 FPS
2160p
129.5 FPS

Compare i7-8700K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn