RX VEGA 6 So với GTX 960M - Rainbow Six Siege Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Rainbow Six Siege So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX VEGA 6 với i7-7700K và GTX 960M với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX VEGA 6 with i7-7700K GTX 960M with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
21.1 FPS
1080p
53.8 FPS
1440p
13.7 FPS
1440p
34.8 FPS
2160p
6.3 FPS
2160p
16.2 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
56.1 FPS
1080p
88.8 FPS
1440p
32.7 FPS
1440p
53.8 FPS
2160p
15.3 FPS
2160p
25.2 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
77.1 FPS
1080p
109.8 FPS
1440p
59.7 FPS
1440p
80.8 FPS
2160p
31.3 FPS
2160p
41.2 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
123.1 FPS
1080p
155.8 FPS
1440p
118.7 FPS
1440p
139.8 FPS
2160p
77.3 FPS
2160p
87.2 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn