RX VEGA 6 So với R9 M280X - Rainbow Six Siege Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Rainbow Six Siege So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX VEGA 6 với i7-7700K và R9 M280X với i7-4770K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX VEGA 6 with i7-7700K R9 M280X with i7-4770K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
21.1 FPS
1080p
54.5 FPS
1440p
13.7 FPS
1440p
35.3 FPS
2160p
6.3 FPS
2160p
16.4 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
56.1 FPS
1080p
89.5 FPS
1440p
32.7 FPS
1440p
54.3 FPS
2160p
15.3 FPS
2160p
25.4 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
77.1 FPS
1080p
110.5 FPS
1440p
59.7 FPS
1440p
81.3 FPS
2160p
31.3 FPS
2160p
41.4 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
123.1 FPS
1080p
156.5 FPS
1440p
118.7 FPS
1440p
140.3 FPS
2160p
77.3 FPS
2160p
87.4 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4770K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn