RX 590 So với R9 FURY - Rainbow Six Siege Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Rainbow Six Siege So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 590 với i7-8700K và R9 FURY với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 590 with i7-8700K R9 FURY with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
155.6 FPS
1080p
140.1 FPS
1440p
100.7 FPS
1440p
90.6 FPS
2160p
46.7 FPS
2160p
42.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
190.6 FPS
1080p
175.1 FPS
1440p
119.7 FPS
1440p
109.6 FPS
2160p
55.7 FPS
2160p
51.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
211.6 FPS
1080p
196.1 FPS
1440p
146.7 FPS
1440p
136.6 FPS
2160p
71.7 FPS
2160p
67.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
257.6 FPS
1080p
242.1 FPS
1440p
205.7 FPS
1440p
195.6 FPS
2160p
117.7 FPS
2160p
113.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn