RX 570 So với R9 FURY - Rainbow Six Siege Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Rainbow Six Siege So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 570 với i7-7700K và R9 FURY với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 570 with i7-7700K R9 FURY with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
124.1 FPS
1080p
140.1 FPS
1440p
80.3 FPS
1440p
90.6 FPS
2160p
37.2 FPS
2160p
42.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
159.1 FPS
1080p
175.1 FPS
1440p
99.3 FPS
1440p
109.6 FPS
2160p
46.2 FPS
2160p
51.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
180.1 FPS
1080p
196.1 FPS
1440p
126.3 FPS
1440p
136.6 FPS
2160p
62.2 FPS
2160p
67.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
226.1 FPS
1080p
242.1 FPS
1440p
185.3 FPS
1440p
195.6 FPS
2160p
108.2 FPS
2160p
113.0 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn