RTX 2070 SUPER So với TITAN Xp - Project CARS Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Project CARS So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2070 SUPER với i7-8700K và TITAN Xp với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2070 SUPER with i7-8700K TITAN Xp with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
147.0 FPS
1080p
45.3 FPS
1440p
112.0 FPS
1440p
34.4 FPS
2160p
79.0 FPS
2160p
24.4 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
182.0 FPS
1080p
80.3 FPS
1440p
131.0 FPS
1440p
53.4 FPS
2160p
88.0 FPS
2160p
33.4 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
203.0 FPS
1080p
101.3 FPS
1440p
158.0 FPS
1440p
80.4 FPS
2160p
104.0 FPS
2160p
49.4 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
249.0 FPS
1080p
147.3 FPS
1440p
217.0 FPS
1440p
139.4 FPS
2160p
150.0 FPS
2160p
95.4 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn