GTX 1660 SUPER So với GTX 1070 - Project CARS Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Project CARS So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 SUPER với i7-8700K và GTX 1070 với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 SUPER with i7-8700K GTX 1070 with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
103.0 FPS
1080p
106.7 FPS
1440p
78.0 FPS
1440p
81.4 FPS
2160p
55.0 FPS
2160p
57.4 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
138.0 FPS
1080p
141.7 FPS
1440p
97.0 FPS
1440p
100.4 FPS
2160p
64.0 FPS
2160p
66.4 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
159.0 FPS
1080p
162.7 FPS
1440p
124.0 FPS
1440p
127.4 FPS
2160p
80.0 FPS
2160p
82.4 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
205.0 FPS
1080p
208.7 FPS
1440p
183.0 FPS
1440p
186.4 FPS
2160p
126.0 FPS
2160p
128.4 FPS

Compare i7-8700K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn