RX VEGA 6 So với R9 M270X - Project CARS Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Project CARS So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX VEGA 6 với i7-7700K và R9 M270X với i7-3770K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX VEGA 6 with i7-7700K R9 M270X with i7-3770K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
11.6 FPS
1080p
24.7 FPS
1440p
8.8 FPS
1440p
18.9 FPS
2160p
6.2 FPS
2160p
13.3 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
46.6 FPS
1080p
59.7 FPS
1440p
27.8 FPS
1440p
37.9 FPS
2160p
15.2 FPS
2160p
22.3 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
67.6 FPS
1080p
80.7 FPS
1440p
54.8 FPS
1440p
64.9 FPS
2160p
31.2 FPS
2160p
38.3 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
113.6 FPS
1080p
126.7 FPS
1440p
113.8 FPS
1440p
123.9 FPS
2160p
77.2 FPS
2160p
84.3 FPS

Compare i7-7700K vs i7-3770K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn