RX 570 So với R9 390X - Project CARS Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Project CARS So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 570 với i7-7700K và R9 390X với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 570 with i7-7700K R9 390X with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
67.9 FPS
1080p
69.2 FPS
1440p
51.8 FPS
1440p
52.8 FPS
2160p
36.5 FPS
2160p
37.2 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
102.9 FPS
1080p
104.2 FPS
1440p
70.8 FPS
1440p
71.8 FPS
2160p
45.5 FPS
2160p
46.2 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
123.9 FPS
1080p
125.2 FPS
1440p
97.8 FPS
1440p
98.8 FPS
2160p
61.5 FPS
2160p
62.2 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
169.9 FPS
1080p
171.2 FPS
1440p
156.8 FPS
1440p
157.8 FPS
2160p
107.5 FPS
2160p
108.2 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn