RX 5600 XT So với RTX 2060 - Project CARS Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Project CARS So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5600 XT với i7-8700K và RTX 2060 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5600 XT with i7-8700K RTX 2060 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
119.0 FPS
1080p
125.6 FPS
1440p
91.0 FPS
1440p
91.4 FPS
2160p
64.0 FPS
2160p
64.3 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
154.0 FPS
1080p
160.6 FPS
1440p
110.0 FPS
1440p
110.4 FPS
2160p
73.0 FPS
2160p
73.3 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
175.0 FPS
1080p
181.6 FPS
1440p
137.0 FPS
1440p
137.4 FPS
2160p
89.0 FPS
2160p
89.3 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
221.0 FPS
1080p
227.6 FPS
1440p
196.0 FPS
1440p
196.4 FPS
2160p
135.0 FPS
2160p
135.3 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn