RX 5600 XT So với GTX 1070 Ti - Project CARS Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Project CARS So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5600 XT với i7-8700K và GTX 1070 Ti với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5600 XT with i7-8700K GTX 1070 Ti with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
119.0 FPS
1080p
114.9 FPS
1440p
91.0 FPS
1440p
87.7 FPS
2160p
64.0 FPS
2160p
61.7 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
154.0 FPS
1080p
149.9 FPS
1440p
110.0 FPS
1440p
106.7 FPS
2160p
73.0 FPS
2160p
70.7 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
175.0 FPS
1080p
170.9 FPS
1440p
137.0 FPS
1440p
133.7 FPS
2160p
89.0 FPS
2160p
86.7 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
221.0 FPS
1080p
216.9 FPS
1440p
196.0 FPS
1440p
192.7 FPS
2160p
135.0 FPS
2160p
132.7 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn