RTX 2070 SUPER So với TITAN Xp - Project CARS 2 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Project CARS 2 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2070 SUPER với i7-8700K và TITAN Xp với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2070 SUPER with i7-8700K TITAN Xp with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
134.0 FPS
1080p
41.4 FPS
1440p
95.0 FPS
1440p
29.1 FPS
2160p
79.0 FPS
2160p
24.4 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
169.0 FPS
1080p
76.4 FPS
1440p
114.0 FPS
1440p
48.1 FPS
2160p
88.0 FPS
2160p
33.4 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
190.0 FPS
1080p
97.4 FPS
1440p
141.0 FPS
1440p
75.1 FPS
2160p
104.0 FPS
2160p
49.4 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
236.0 FPS
1080p
143.4 FPS
1440p
200.0 FPS
1440p
134.1 FPS
2160p
150.0 FPS
2160p
95.4 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn