TITAN Xp So với RTX 2080 Ti - PlayerUnknown's Battlegrounds Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


PlayerUnknown's Battlegrounds So sánh hiệu suất trò chơi - giữa TITAN Xp với i7-7700K và RTX 2080 Ti với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
TITAN Xp with i7-7700K RTX 2080 Ti with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
130.2 FPS
1080p
123.0 FPS
1440p
98.9 FPS
1440p
94.3 FPS
2160p
56.5 FPS
2160p
53.3 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
165.2 FPS
1080p
158.0 FPS
1440p
117.9 FPS
1440p
113.3 FPS
2160p
65.5 FPS
2160p
62.3 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
186.2 FPS
1080p
179.0 FPS
1440p
144.9 FPS
1440p
140.3 FPS
2160p
81.5 FPS
2160p
78.3 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
232.2 FPS
1080p
225.0 FPS
1440p
203.9 FPS
1440p
199.3 FPS
2160p
127.5 FPS
2160p
124.3 FPS

Compare i7-7700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn