RTX 2070 SUPER So với TITAN Xp - PlayerUnknown's Battlegrounds Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


PlayerUnknown's Battlegrounds So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2070 SUPER với i7-8700K và TITAN Xp với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2070 SUPER with i7-8700K TITAN Xp with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
110.0 FPS
1080p
130.2 FPS
1440p
83.0 FPS
1440p
98.9 FPS
2160p
48.0 FPS
2160p
56.5 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
145.0 FPS
1080p
165.2 FPS
1440p
102.0 FPS
1440p
117.9 FPS
2160p
57.0 FPS
2160p
65.5 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
166.0 FPS
1080p
186.2 FPS
1440p
129.0 FPS
1440p
144.9 FPS
2160p
73.0 FPS
2160p
81.5 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
212.0 FPS
1080p
232.2 FPS
1440p
188.0 FPS
1440p
203.9 FPS
2160p
119.0 FPS
2160p
127.5 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn