GTX 1660 So với RX 590 - PlayerUnknown's Battlegrounds Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


PlayerUnknown's Battlegrounds So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 với i7-8700K và RX 590 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 with i7-8700K RX 590 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
71.1 FPS
1080p
56.0 FPS
1440p
54.3 FPS
1440p
42.6 FPS
2160p
30.9 FPS
2160p
24.4 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
106.1 FPS
1080p
91.0 FPS
1440p
73.3 FPS
1440p
61.6 FPS
2160p
39.9 FPS
2160p
33.4 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
127.1 FPS
1080p
112.0 FPS
1440p
100.3 FPS
1440p
88.6 FPS
2160p
55.9 FPS
2160p
49.4 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
173.1 FPS
1080p
158.0 FPS
1440p
159.3 FPS
1440p
147.6 FPS
2160p
101.9 FPS
2160p
95.4 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn