GTX 1660 SUPER So với GTX 1070 - PlayerUnknown's Battlegrounds Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


PlayerUnknown's Battlegrounds So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 SUPER với i7-8700K và GTX 1070 với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 SUPER with i7-8700K GTX 1070 with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
76.0 FPS
1080p
80.0 FPS
1440p
58.0 FPS
1440p
61.0 FPS
2160p
33.0 FPS
2160p
35.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
111.0 FPS
1080p
115.0 FPS
1440p
77.0 FPS
1440p
80.0 FPS
2160p
42.0 FPS
2160p
44.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
132.0 FPS
1080p
136.0 FPS
1440p
104.0 FPS
1440p
107.0 FPS
2160p
58.0 FPS
2160p
60.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
178.0 FPS
1080p
182.0 FPS
1440p
163.0 FPS
1440p
166.0 FPS
2160p
104.0 FPS
2160p
106.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn