GTX 1660 SUPER So với GTX 1070 Ti - PlayerUnknown's Battlegrounds Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


PlayerUnknown's Battlegrounds So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 SUPER với i7-8700K và GTX 1070 Ti với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 SUPER with i7-8700K GTX 1070 Ti with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
76.0 FPS
1080p
85.0 FPS
1440p
58.0 FPS
1440p
65.0 FPS
2160p
33.0 FPS
2160p
37.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
111.0 FPS
1080p
120.0 FPS
1440p
77.0 FPS
1440p
84.0 FPS
2160p
42.0 FPS
2160p
46.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
132.0 FPS
1080p
141.0 FPS
1440p
104.0 FPS
1440p
111.0 FPS
2160p
58.0 FPS
2160p
62.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
178.0 FPS
1080p
187.0 FPS
1440p
163.0 FPS
1440p
170.0 FPS
2160p
104.0 FPS
2160p
108.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn