GTX 1650 SUPER So với GTX 1060 6GB - PlayerUnknown's Battlegrounds Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


PlayerUnknown's Battlegrounds So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1650 SUPER với i7-8700K và GTX 1060 6GB với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1650 SUPER with i7-8700K GTX 1060 6GB with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
58.8 FPS
1080p
52.2 FPS
1440p
44.1 FPS
1440p
39.6 FPS
2160p
25.2 FPS
2160p
22.5 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
93.8 FPS
1080p
87.2 FPS
1440p
63.1 FPS
1440p
58.6 FPS
2160p
34.2 FPS
2160p
31.5 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
114.8 FPS
1080p
108.2 FPS
1440p
90.1 FPS
1440p
85.6 FPS
2160p
50.2 FPS
2160p
47.5 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
160.8 FPS
1080p
154.2 FPS
1440p
149.1 FPS
1440p
144.6 FPS
2160p
96.2 FPS
2160p
93.5 FPS

Compare i7-8700K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn