RX VEGA 6 So với GTX 960M - PlayerUnknown's Battlegrounds Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


PlayerUnknown's Battlegrounds So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX VEGA 6 với i7-7700K và GTX 960M với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX VEGA 6 with i7-7700K GTX 960M with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
8.0 FPS
1080p
21.7 FPS
1440p
6.1 FPS
1440p
16.1 FPS
2160p
3.5 FPS
2160p
9.1 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
43.0 FPS
1080p
56.7 FPS
1440p
25.1 FPS
1440p
35.1 FPS
2160p
12.5 FPS
2160p
18.1 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
64.0 FPS
1080p
77.7 FPS
1440p
52.1 FPS
1440p
62.1 FPS
2160p
28.5 FPS
2160p
34.1 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
110.0 FPS
1080p
123.7 FPS
1440p
111.1 FPS
1440p
121.1 FPS
2160p
74.5 FPS
2160p
80.1 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn