RX VEGA 6 So với R9 M280X - PlayerUnknown's Battlegrounds Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


PlayerUnknown's Battlegrounds So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX VEGA 6 với i7-7700K và R9 M280X với i7-4770K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX VEGA 6 with i7-7700K R9 M280X with i7-4770K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
8.0 FPS
1080p
21.0 FPS
1440p
6.1 FPS
1440p
16.1 FPS
2160p
3.5 FPS
2160p
9.1 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
43.0 FPS
1080p
56.0 FPS
1440p
25.1 FPS
1440p
35.1 FPS
2160p
12.5 FPS
2160p
18.1 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
64.0 FPS
1080p
77.0 FPS
1440p
52.1 FPS
1440p
62.1 FPS
2160p
28.5 FPS
2160p
34.1 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
110.0 FPS
1080p
123.0 FPS
1440p
111.1 FPS
1440p
121.1 FPS
2160p
74.5 FPS
2160p
80.1 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4770K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn