RX 590 So với GTX 980 Ti - PlayerUnknown's Battlegrounds Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


PlayerUnknown's Battlegrounds So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 590 với i7-8700K và GTX 980 Ti với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 590 with i7-8700K GTX 980 Ti with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
56.0 FPS
1080p
68.0 FPS
1440p
42.6 FPS
1440p
52.0 FPS
2160p
24.4 FPS
2160p
30.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
91.0 FPS
1080p
103.0 FPS
1440p
61.6 FPS
1440p
71.0 FPS
2160p
33.4 FPS
2160p
39.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
112.0 FPS
1080p
124.0 FPS
1440p
88.6 FPS
1440p
98.0 FPS
2160p
49.4 FPS
2160p
55.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
158.0 FPS
1080p
170.0 FPS
1440p
147.6 FPS
1440p
157.0 FPS
2160p
95.4 FPS
2160p
101.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn