RX 570 So với R9 390X - PlayerUnknown's Battlegrounds Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


PlayerUnknown's Battlegrounds So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 570 với i7-7700K và R9 390X với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 570 with i7-7700K R9 390X with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
43.0 FPS
1080p
49.0 FPS
1440p
33.0 FPS
1440p
38.0 FPS
2160p
19.0 FPS
2160p
21.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
78.0 FPS
1080p
84.0 FPS
1440p
52.0 FPS
1440p
57.0 FPS
2160p
28.0 FPS
2160p
30.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
99.0 FPS
1080p
105.0 FPS
1440p
79.0 FPS
1440p
84.0 FPS
2160p
44.0 FPS
2160p
46.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
145.0 FPS
1080p
151.0 FPS
1440p
138.0 FPS
1440p
143.0 FPS
2160p
90.0 FPS
2160p
92.0 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn