R9 M280X So với GTX 1050 Ti Mobile - PlayerUnknown's Battlegrounds Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


PlayerUnknown's Battlegrounds So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và GTX 1050 Ti Mobile với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K GTX 1050 Ti Mobile with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
21.0 FPS
1080p
23.5 FPS
1440p
16.1 FPS
1440p
17.8 FPS
2160p
9.1 FPS
2160p
10.2 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
56.0 FPS
1080p
58.5 FPS
1440p
35.1 FPS
1440p
36.8 FPS
2160p
18.1 FPS
2160p
19.2 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
77.0 FPS
1080p
79.5 FPS
1440p
62.1 FPS
1440p
63.8 FPS
2160p
34.1 FPS
2160p
35.2 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
123.0 FPS
1080p
125.5 FPS
1440p
121.1 FPS
1440p
122.8 FPS
2160p
80.1 FPS
2160p
81.2 FPS

Compare i7-4770K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn