R9 M280X So với GTX 1050 Mobile 2GB - PlayerUnknown's Battlegrounds Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


PlayerUnknown's Battlegrounds So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và GTX 1050 Mobile 2GB với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K GTX 1050 Mobile 2GB with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
21.0 FPS
1080p
19.9 FPS
1440p
16.1 FPS
1440p
15.1 FPS
2160p
9.1 FPS
2160p
8.6 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
56.0 FPS
1080p
54.9 FPS
1440p
35.1 FPS
1440p
34.1 FPS
2160p
18.1 FPS
2160p
17.6 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
77.0 FPS
1080p
75.9 FPS
1440p
62.1 FPS
1440p
61.1 FPS
2160p
34.1 FPS
2160p
33.6 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
123.0 FPS
1080p
121.9 FPS
1440p
121.1 FPS
1440p
120.1 FPS
2160p
80.1 FPS
2160p
79.6 FPS

Compare i7-4770K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn