RTX 2070 SUPER So với TITAN Xp - Need For Speed Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Need For Speed So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2070 SUPER với i7-8700K và TITAN Xp với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2070 SUPER with i7-8700K TITAN Xp with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
153.0 FPS
1080p
47.0 FPS
1440p
118.0 FPS
1440p
36.3 FPS
2160p
79.0 FPS
2160p
24.4 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
188.0 FPS
1080p
82.0 FPS
1440p
137.0 FPS
1440p
55.3 FPS
2160p
88.0 FPS
2160p
33.4 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
209.0 FPS
1080p
103.0 FPS
1440p
164.0 FPS
1440p
82.3 FPS
2160p
104.0 FPS
2160p
49.4 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
255.0 FPS
1080p
149.0 FPS
1440p
223.0 FPS
1440p
141.3 FPS
2160p
150.0 FPS
2160p
95.4 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn