RTX 2070 SUPER So với RTX 2060 SUPER - Need For Speed Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Need For Speed So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2070 SUPER với i7-8700K và RTX 2060 SUPER với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2070 SUPER with i7-8700K RTX 2060 SUPER with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
153.0 FPS
1080p
145.0 FPS
1440p
118.0 FPS
1440p
110.0 FPS
2160p
79.0 FPS
2160p
73.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
188.0 FPS
1080p
180.0 FPS
1440p
137.0 FPS
1440p
129.0 FPS
2160p
88.0 FPS
2160p
82.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
209.0 FPS
1080p
201.0 FPS
1440p
164.0 FPS
1440p
156.0 FPS
2160p
104.0 FPS
2160p
98.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
255.0 FPS
1080p
247.0 FPS
1440p
223.0 FPS
1440p
215.0 FPS
2160p
150.0 FPS
2160p
144.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn