RX 5700 So với TITAN Xp - Need For Speed Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Need For Speed So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5700 với i7-8700K và TITAN Xp với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5700 with i7-8700K TITAN Xp with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
133.4 FPS
1080p
47.0 FPS
1440p
102.9 FPS
1440p
36.3 FPS
2160p
68.3 FPS
2160p
24.4 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
168.4 FPS
1080p
82.0 FPS
1440p
121.9 FPS
1440p
55.3 FPS
2160p
77.3 FPS
2160p
33.4 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
189.4 FPS
1080p
103.0 FPS
1440p
148.9 FPS
1440p
82.3 FPS
2160p
93.3 FPS
2160p
49.4 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
235.4 FPS
1080p
149.0 FPS
1440p
207.9 FPS
1440p
141.3 FPS
2160p
139.3 FPS
2160p
95.4 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn