RTX 2070 SUPER So với RTX 2060 SUPER - Need For Speed: Payback Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Need For Speed: Payback So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2070 SUPER với i7-8700K và RTX 2060 SUPER với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2070 SUPER with i7-8700K RTX 2060 SUPER with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
142.0 FPS
1080p
135.0 FPS
1440p
103.0 FPS
1440p
95.0 FPS
2160p
71.0 FPS
2160p
66.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
177.0 FPS
1080p
170.0 FPS
1440p
122.0 FPS
1440p
114.0 FPS
2160p
80.0 FPS
2160p
75.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
198.0 FPS
1080p
191.0 FPS
1440p
149.0 FPS
1440p
141.0 FPS
2160p
96.0 FPS
2160p
91.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
244.0 FPS
1080p
237.0 FPS
1440p
208.0 FPS
1440p
200.0 FPS
2160p
142.0 FPS
2160p
137.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn