GTX 1660 SUPER So với GTX 1070 Ti - Need For Speed: Payback Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Need For Speed: Payback So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 SUPER với i7-8700K và GTX 1070 Ti với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 SUPER with i7-8700K GTX 1070 Ti with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
99.0 FPS
1080p
111.1 FPS
1440p
72.0 FPS
1440p
80.3 FPS
2160p
50.0 FPS
2160p
55.6 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
134.0 FPS
1080p
146.1 FPS
1440p
91.0 FPS
1440p
99.3 FPS
2160p
59.0 FPS
2160p
64.6 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
155.0 FPS
1080p
167.1 FPS
1440p
118.0 FPS
1440p
126.3 FPS
2160p
75.0 FPS
2160p
80.6 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
201.0 FPS
1080p
213.1 FPS
1440p
177.0 FPS
1440p
185.3 FPS
2160p
121.0 FPS
2160p
126.6 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn