R9 M280X So với RX 470 Mobile - Need For Speed: Payback Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Need For Speed: Payback So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và RX 470 Mobile với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K RX 470 Mobile with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
28.8 FPS
1080p
40.8 FPS
1440p
20.9 FPS
1440p
29.5 FPS
2160p
14.4 FPS
2160p
20.4 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
63.8 FPS
1080p
75.8 FPS
1440p
39.9 FPS
1440p
48.5 FPS
2160p
23.4 FPS
2160p
29.4 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
84.8 FPS
1080p
96.8 FPS
1440p
66.9 FPS
1440p
75.5 FPS
2160p
39.4 FPS
2160p
45.4 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
130.8 FPS
1080p
142.8 FPS
1440p
125.9 FPS
1440p
134.5 FPS
2160p
85.4 FPS
2160p
91.4 FPS

Compare i7-4770K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn