RTX 2080 SUPER So với RTX 2080 - Need For Speed: Heat Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Need For Speed: Heat So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2080 SUPER với i7-8700K và RTX 2080 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2080 SUPER with i7-8700K RTX 2080 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
111.3 FPS
1080p
103.1 FPS
1440p
87.4 FPS
1440p
80.9 FPS
2160p
55.2 FPS
2160p
51.1 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
146.3 FPS
1080p
138.1 FPS
1440p
106.4 FPS
1440p
99.9 FPS
2160p
64.2 FPS
2160p
60.1 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
167.3 FPS
1080p
159.1 FPS
1440p
133.4 FPS
1440p
126.9 FPS
2160p
80.2 FPS
2160p
76.1 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
213.3 FPS
1080p
205.1 FPS
1440p
192.4 FPS
1440p
185.9 FPS
2160p
126.2 FPS
2160p
122.1 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn