GTX 1660 So với RX 590 - Need For Speed: Heat Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Need For Speed: Heat So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 với i7-8700K và RX 590 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 with i7-8700K RX 590 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
66.5 FPS
1080p
55.4 FPS
1440p
52.2 FPS
1440p
43.5 FPS
2160p
33.0 FPS
2160p
27.5 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
101.5 FPS
1080p
90.4 FPS
1440p
71.2 FPS
1440p
62.5 FPS
2160p
42.0 FPS
2160p
36.5 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
122.5 FPS
1080p
111.4 FPS
1440p
98.2 FPS
1440p
89.5 FPS
2160p
58.0 FPS
2160p
52.5 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
168.5 FPS
1080p
157.4 FPS
1440p
157.2 FPS
1440p
148.5 FPS
2160p
104.0 FPS
2160p
98.5 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn