GTX 1660 SUPER So với GTX 1070 - Need For Speed: Heat Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Need For Speed: Heat So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 SUPER với i7-8700K và GTX 1070 với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 SUPER with i7-8700K GTX 1070 with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
69.0 FPS
1080p
69.4 FPS
1440p
54.1 FPS
1440p
54.5 FPS
2160p
34.2 FPS
2160p
34.4 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
104.0 FPS
1080p
104.4 FPS
1440p
73.1 FPS
1440p
73.5 FPS
2160p
43.2 FPS
2160p
43.4 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
125.0 FPS
1080p
125.4 FPS
1440p
100.1 FPS
1440p
100.5 FPS
2160p
59.2 FPS
2160p
59.4 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
171.0 FPS
1080p
171.4 FPS
1440p
159.1 FPS
1440p
159.5 FPS
2160p
105.2 FPS
2160p
105.4 FPS

Compare i7-8700K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn