RX 590 So với GTX 980 Ti - Need For Speed: Heat Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Need For Speed: Heat So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 590 với i7-8700K và GTX 980 Ti với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 590 with i7-8700K GTX 980 Ti with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
55.4 FPS
1080p
56.7 FPS
1440p
43.5 FPS
1440p
44.6 FPS
2160p
27.5 FPS
2160p
28.1 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
90.4 FPS
1080p
91.7 FPS
1440p
62.5 FPS
1440p
63.6 FPS
2160p
36.5 FPS
2160p
37.1 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
111.4 FPS
1080p
112.7 FPS
1440p
89.5 FPS
1440p
90.6 FPS
2160p
52.5 FPS
2160p
53.1 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
157.4 FPS
1080p
158.7 FPS
1440p
148.5 FPS
1440p
149.6 FPS
2160p
98.5 FPS
2160p
99.1 FPS

Compare i7-8700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn