RX 590 So với R9 FURY - Need For Speed: Heat Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Need For Speed: Heat So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 590 với i7-8700K và R9 FURY với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 590 with i7-8700K R9 FURY with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
55.4 FPS
1080p
49.9 FPS
1440p
43.5 FPS
1440p
39.1 FPS
2160p
27.5 FPS
2160p
24.7 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
90.4 FPS
1080p
84.9 FPS
1440p
62.5 FPS
1440p
58.1 FPS
2160p
36.5 FPS
2160p
33.7 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
111.4 FPS
1080p
105.9 FPS
1440p
89.5 FPS
1440p
85.1 FPS
2160p
52.5 FPS
2160p
49.7 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
157.4 FPS
1080p
151.9 FPS
1440p
148.5 FPS
1440p
144.1 FPS
2160p
98.5 FPS
2160p
95.7 FPS

Compare i7-8700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn