RTX 2070 SUPER So với TITAN Xp - Metro Exodus Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Metro Exodus So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2070 SUPER với i7-8700K và TITAN Xp với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2070 SUPER with i7-8700K TITAN Xp with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
71.0 FPS
1080p
84.3 FPS
1440p
55.0 FPS
1440p
65.4 FPS
2160p
35.0 FPS
2160p
41.2 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
106.0 FPS
1080p
119.3 FPS
1440p
74.0 FPS
1440p
84.4 FPS
2160p
44.0 FPS
2160p
50.2 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
127.0 FPS
1080p
140.3 FPS
1440p
101.0 FPS
1440p
111.4 FPS
2160p
60.0 FPS
2160p
66.2 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
173.0 FPS
1080p
186.3 FPS
1440p
160.0 FPS
1440p
170.4 FPS
2160p
106.0 FPS
2160p
112.2 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn