RTX 2070 SUPER So với RTX 2060 SUPER - Metro Exodus Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Metro Exodus So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2070 SUPER với i7-8700K và RTX 2060 SUPER với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2070 SUPER with i7-8700K RTX 2060 SUPER with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
71.0 FPS
1080p
61.0 FPS
1440p
55.0 FPS
1440p
48.0 FPS
2160p
35.0 FPS
2160p
30.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
106.0 FPS
1080p
96.0 FPS
1440p
74.0 FPS
1440p
67.0 FPS
2160p
44.0 FPS
2160p
39.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
127.0 FPS
1080p
117.0 FPS
1440p
101.0 FPS
1440p
94.0 FPS
2160p
60.0 FPS
2160p
55.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
173.0 FPS
1080p
163.0 FPS
1440p
160.0 FPS
1440p
153.0 FPS
2160p
106.0 FPS
2160p
101.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn