RTX 2060 So với RTX 2070 - Metro Exodus Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Metro Exodus So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2060 với i7-8700K và RTX 2070 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2060 with i7-8700K RTX 2070 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
56.9 FPS
1080p
99.0 FPS
1440p
44.3 FPS
1440p
77.0 FPS
2160p
27.8 FPS
2160p
49.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
91.9 FPS
1080p
134.0 FPS
1440p
63.3 FPS
1440p
96.0 FPS
2160p
36.8 FPS
2160p
58.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
112.9 FPS
1080p
155.0 FPS
1440p
90.3 FPS
1440p
123.0 FPS
2160p
52.8 FPS
2160p
74.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
158.9 FPS
1080p
201.0 FPS
1440p
149.3 FPS
1440p
182.0 FPS
2160p
98.8 FPS
2160p
120.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn